O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligini tashkil etish to‘g‘risida