Viloyat boshqarmasining odob-axloq to'g'risidagi nizomini va odob-axloq komissiyasi tarkibini tasdiqlash to'g'risida nizomi

Viloyat boshqarmasining odob-axloq to'g'risidagi nizomini va odob-axloq komissiyasi tarkibini tasdiqlash to'g'risida nizomi