2019 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha statistika va tahlil

2019 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha statistika va tahlil